Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Pusaka, Ajian, Lan Jimat


1. Aji Candrabirawa ; kagungane : Prabu Salya

2. Aji Grayang ; kagungane : Prabu Destarasta

3. Aji Nurakanta ; kagungane : Raden Gathutkaca, Resi Seta

4. Aji Pancasona ; kagungane : Prabu Danaraja, Prabu Dasamuka, Prabu Suteja, Resi Subali

5. Aji Sepiangin ; kagungane : Raden Janaka

6. Buku Jitabsara ; kagungane : Prabu Kresna

7. Caping Basunanda ; kagungane : Raden Gathutkaca

8. Cincin Setyongampal ; kagungane : Rade Janaka

9. Cundha Manik ; kagungane : Raden Janaka

10. Gada Inten ; kagungane : Prabu Duryadana

11. Gada Lukita Sari ; kagungane : Raden Werkudara

12. Gada Wesi Kuning ; kagungane : Raden Setyaki, Minakjingga

13. Jimat Kalima Sada ; kagungane : Prabu Puntadewa

14. Kembang Wijaya Kusuma ; kagungane : Prabu Kresna

15. Kepel Brajadhenta ; kagungane : Raden Gathutkaca

16. Keris Kala Dete ; kagungane : Prabu Karna

17. Keris Pulanggeni ; kagungane : Raden Janaka

18. Kotang Ontokesuma ; kagungane : Raden Gathutkaca

19. Kuku Pancanaka ; kagungane : Raden Werkudara

20. Kyai Pethel ; kagungane : Lurah Petruk

21. Nenggala lan Alugara ; kagungane : Prabu Baladewa

22. Panah Arda Dhedhali ; kagungane : Raden Janaka

23. Panah Candrasa ; kagungane : Prabu Dasamuka

24. Panah Guwa Wijaya ; kagungane : Prabu Rama

25. Panah Jungkat Penatas ; kagungane : Resi Bisma

26. Panah Naga Pasa ; kagungane : Raden Indrajid

27. Panah Pasopati ; kagungane : Raden Janaka

28. Panah Sarutama ; kagungane : Raden Janaka

29. Rata Jaladara ; kagungane : Prabu Kresna

30. Rujak Polo ; kagungane : Raden Werkudara

31. Senjata Cakra ; kagungane : Prabu Kresna

32. Senjata Kuntawijadanu ; kagungane : Prabu Karna

33. Senjata Wijaya Capa ; kagungane : Prabu Karna

34. Trumpah Madukacerma ; kagungane : Raden Gathutkaca
Posting Komentar untuk "Pusaka, Ajian, Lan Jimat"