Kumpulan Cerita Wayang dalam Bahasa Indonesia serta Bahasa Jawa, Tokoh Wayang, Artikel Wayang, Lakon Wayang

ASMANE SATRIYA LAN KASATRIYANE • Raden Werkudara satriya ing Jodhipati
 • Raden Janaka satriya ing Madukara
 • Raden Nakula satriya ing Gumbiratalun / Bumi Retawu
 • Raden Sadewa satriya ing Sawojajar
 • Raden Gathotkaca satriya ing Pringgodani
 • Raden Antareja satriya ing Jangkar Bumi
 • Raden Antasena satriya ing Sapta Pertala
 • Raden Abimayu satriya ing Plangkawati
 • Raden Irawan satriya ing Yasarata
 • Raden Setyaki satriya ing Lesanpura
 • Raden Setyaka satiya ing Tambak Mas
 • Raden Sombo satriya ing Parang Garudha
 • Raden Udawa satriya ing Widarakandang
 • Raden Drestajumena satriya ing Cempalareja
 • Raden Jayajatra satriya ing Banakeling
 • Raden Kartamarma satriya ing Ngadilangu
 • Raden Aswatama satriya ing Sokalima
 • Raden Lesmana Mandra Kumara satriya ing Saroja Binangun
 • Raden Dursasana satriya ing Bajar Jumput
 • Raden Sengkuni satriya ing Plasajenar
 • Raden Anoman satriya ing Kendhali Sada
 • Raden Kumbakarno satriya ing Panglebur Gangsa
 • Raden Kartamarma ; satriya ing : Tirta Tinalang
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : ASMANE SATRIYA LAN KASATRIYANE