Kumpulan Cerita Wayang dalam Bahasa Indonesia serta Bahasa Jawa, Tokoh Wayang, Artikel Wayang, Lakon Wayang

Bambang Wijanarka

Bambang Wijanarka adalah salah seorang anak Arjuna dari ibunya bernama Dewi Ratri.Seperti saudaranya yang lain,Bambang Wijanarka gugur dalam Baratayuda pada hari keduabelas,sehari sebelum kematian Abimanyu,Bambang Sumitra,dan Brantalaras oleh panah Begawan Drona.
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Tags :

Related : Bambang Wijanarka