Kumpulan Cerita Wayang dalam Bahasa Indonesia serta Bahasa Jawa, Tokoh Wayang, Artikel Wayang, Lakon Wayang

Arimba


Arimba atau Hidimba (Mahabharata) adalah putra sulung Prabu Arimbaka, raja raksasa negara Pringgandani dengan Dewi Hadimba. Ia mempunyai tujuh orang adik kandung masing-masing bernama; Dewi Arimbi/Hidimbi, Arya Prabakesa, Brajadenta, Brajamusti, Brajalamatan, Brajawikalpa, dan Kalabendana.

Arimba naik tahta kerajaan Pringgandani menggantikan kedudukan ayahnya, Prabu Arimbaka yang meninggal terbunuh oleh Prabu Pandu. Prabu Arimba menikah dengan Dewi Rumbini , dan mempunyai seorang putra bernama Arimbaji.


Prabu Arimba tewas dalam pertempuran melawan Bima/Werkudara, putra Prabu Pandu dengan Dewi Kunti, dari negara Astina. Peristiwanya terjadi saat keluarga Pandawa hidup di hutan setelah selamat dari upaya pembunuhan yang dilakukan keluarga Kurawa dalam peristiwa Rumah Damar di hutan Wanayasa (peristiwa ' Balai Sigala-gala).
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Tags :

Related : Arimba