Kumpulan Cerita Wayang dalam Bahasa Indonesia serta Bahasa Jawa, Tokoh Wayang, Artikel Wayang, Lakon Wayang

Asmane Pandhita lan Pratapane1. Begawan Abiyasa ; pertapane ing : Pratapan Sapta Arga

2. Begawan Anoman ; pertapane ing : Pratapan Kendhalisada

3. Begawan Padmanaba ; pertapane ing : Pratapan Argosonya

4. Begawan Ciptahening ; pertapane ing : Pratapan Mintaraga

5. Begawan Sidikwasana ; pertapane ing : Pratapan Andongsumawi

6. Pandhita Durna ; pertapane ing : Pratapan Sokalima

7. Resi Bisma ; pertapane ing : Pratapan Talkandha

8. Resi Jembawan ; pertapane ing : Pratapan Gandamadana

9. Resi Seta ; pertapane ing : Pratapan Sela Prawata

10. Resi Subali ; pertapane ing : Pratapan Guwakiskendha
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Asmane Pandhita lan Pratapane