Kumpulan Cerita Wayang dalam Bahasa Indonesia serta Bahasa Jawa, Tokoh Wayang, Artikel Wayang, Lakon Wayang

Bathara Srinadi


Bathara Srinadi adalah Putra Batara Wisnu yang bertahta di Kahyangan Untarasegara, dengan permaisuri Dewi Srisekar / Dewi Sri Widowati. Ia mempunyai dua orang saudara kandung, masing-masing bernama Bathara Srigati yang menurunkan raja-raja kerajaan Purwacarita dan Bathara Srinada yang menurunkan raja-raja kerajaan Mandaraka.

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Tags :

Related : Bathara Srinadi