Kumpulan Cerita Wayang dalam Bahasa Indonesia serta Bahasa Jawa, Tokoh Wayang, Artikel Wayang, Lakon Wayang

Tampilkan postingan dengan label Lain-lain. Tampilkan semua postingan

Cangik

CANGIK adalah dayang kelas rendah, tetapi akrab dengan keluarga raja, yang biasanya ditampilkan sebagai sejenis pelawak dalam adegan kedato...

Candrabirawa (Candabirawa)

CANDRABIRAWA, yang oleh sebagian dalang disebut Candabirawa , dalam dunia pewayangan adalah sejenis ilmu yang hanya dimiliki oleh Begawan...

Sastra Pedalangan (Dialog, Gaya Bahasa Dalang)

Sastra Pedalangan (Dialog, Gaya Bahasa Dalang dalam Pagelaran Wayang) - Sastra pedalangan adalah reka bahasa dalang dalam seni pertunjuka...

Yadu

YADU adalah putra sulung Prabu Yayati, raja negara Astina dari permasuri Dewi Dewayani, putra brahmana sakti yang memiliki ilmu Sanjiwani...

Yogiswara - Resi

RESI YOGISWARA adalah brahmana sakti dari pertapaan Yogisrama yang berada di hutan Dandaka. Ia adalah guru Prabu Dasarata, raja negara ...

Wisnungkara

WISNUNGKARA berwujud raksasa hitam. Ia adalah putra Ditya Rudramurti (penjelmaan Bathara Isnapura putra Sanghyan Wisnu dengan Dewi Sri Pu...

Wisnukapiwara

WISNUKAPIWARA adalah kerabat Sanghyang Wisnu, berwujud wanara/kera berwarna hitam (lutung). Ia mempunyai saudara kembar gondangkasih (kar...

Wisnu Anjali

WISNU ANJALI adalah kerabat Sanghyang Wisnu yang berkewajiban membina kesejahteraan di dalam lingkungan para pendeta. Ia lebih banyak ting...

Udakawana

ARYA UDAKAWANA adalah putra Arya Kundakawana, patih dalam negara Astina dalam masa pemerintahan Prabu Pandudewanata. Sedangkan patih luar...

Trigarta

PRABU TRIGARTA adalah raja kerajaan Tunggulwenang. Ia masih keturunan Sanghyang Rudra, putra ketiga Sanghyang Tunggal dengan Dewi Dremani...

Sadana

RADEN SADANA adalah putra ke-dua dari empat bersaudara putra Prabu Sri Mahapunggung, raja negara Medangkamulan dengan Dewi Danawati. Prab...

Susarma

PRABU SUSARMA adalah raja negara Trigarta. Bertubuh besar dan berwajah setengah raksasa. Konon ia masih keturunan Prabu Nilarudraka dari...

Dewi Sumpani / Sumpaniwati

DEWI SUMPANI / SUMPANIWATI  adalah seorang hapsari keurunan Sanghyang Pancaresi, putra Sanghyang Darmajaka, adik Sanghyang Wenang. Ia t...

Suryawati

DEWI SURYAWATI adalah putri Sanghyang Surya dari pemaisuri Dewi Ngruni. Ia mempunyai saudara kandung bernama Bambang Suryanirada. Dewi...

Jayasupena

Jayasupena atau Jayasumpena adalah putra Gatotkaca , raja negara Pringgandani dengan Dewi Sumpani , putri Prabu Sarawisesa dari negara ...

Suryakaca

ARYA SURYAKACA adalah putra Gatotkaca . raja negara Pringgandani dengan permaisuri Dewi Suryawati , putra Bathara Surya dengan Dewi Ngrun...

Suratimantra

DITYA SURATIMANTRA adalah adik Prabu Gorawangsa, raja negara Gowabarong. Ia naik tahta menjadi raja Gowabarong setelah Gorawangsa mati t...

Supalawa

RESI SUPALAWA berujud manusia kera/wanara berbulu puith. Ia bersaudara kembar (dampit) gondangkasih dengan Wisnukapiwara yang berbulu hit...

Supala

ARYA SUPALA adalah putra Prabu Kandiraja, raja negara Kadi. Ia mempunyai cacad tubuh sejak lahir. Bertangan empat, berkaki empat, dan ber...

Sumarma

PRABU SUMARMA adaklah raja negara Trigardapura. Ia berbadan besar dan gagah perkasa. Prabu Sumarma berwatak keras hati, pemberani dan sel...